• Nguyễn Thị Ngọc Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917951616
  • Email:
   ntnchanh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Ngô Hữu Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0988901497
  • Email:
   nhtho_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0939118939
  • Email:
   htttrang_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Đoàn Thanh Nhận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0365173234
  • Email:
   dtnhan_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Phạm Quang Duy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0917091188
  • Email:
   pqduy_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Võ Tiền Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0366081858
  • Email:
   vtgiang_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Phạm Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
  • Điện thoại:
   0977010211
  • Email:
   pttu_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Phương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán
  • Điện thoại:
   0918944602
  • Email:
   npnam_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý - KTCN
  • Điện thoại:
   0938613525
  • Email:
   nnlanh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Bảo Chơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa học
  • Điện thoại:
   0988068386
  • Email:
   nbchon_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - KTNN
  • Điện thoại:
   0989998914
  • Email:
   nvnhan_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Khương Đăng Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN
  • Điện thoại:
   0942152425
  • Email:
   kdloc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội