• La Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   lvthien_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng, Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   nqhuy_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Đỗ Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   dtpthao_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Trần Diễm Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   tdphuc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Kim Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   htkquyen_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Ngô Thị Ngọc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   ntnlinh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Ngô Hữu Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   nhtho_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Khương Đăng Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   kdloc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Khương Đăng Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   kdloc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
 • Hồ Minh Kiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Điện thoại:
   02963822429
  • Email:
   hmkien_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội