Thông tin chi tiết:
Khương Đăng Lộc
Họ và tên Khương Đăng Lộc
Ngày tháng năm sinh 08/10/1967
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ TD-GDQP&AN
Trình độ Cử nhân SP Thể dục thể thao
Địa chỉ Long Sơn, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0942152425
Email kdloc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội