Thông tin chi tiết:
Ngô Hữu Thọ
Họ và tên Ngô Hữu Thọ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Chủ tịch CĐCS
Trình độ Cử nhân SP Sinh học
Địa chỉ Long Thạnh, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0988901497
Email nhtho_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội