Thông tin chi tiết:
Đoàn Thanh Nhận
Họ và tên Đoàn Thanh Nhận
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Bí thư
Trình độ Cử nhân SP GD Chính trị
Địa chỉ Vĩnh Hòa, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0365173234
Email dtnhan_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội