Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thu Trang
Họ và tên Huỳnh Thị Thu Trang
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư
Trình độ Cử nhân SP Ngữ văn
Địa chỉ Long Thạnh, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0939118939
Email htttrang_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội