Thông tin chi tiết:
Nguyễn Bảo Chơn
Họ và tên Nguyễn Bảo Chơn
Ngày tháng năm sinh 30/08/1968
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Hóa học
Trình độ Cử nhân SP Hóa học
Địa chỉ Phú Lâm, Phú Tân, An Giang
Điện thoại 0988068386
Email nbchon_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội