Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Lành
Họ và tên Nguyễn Ngọc Lành
Ngày tháng năm sinh 01/01/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Lý - KTCN
Trình độ Cử nhân SP Vật lý
Địa chỉ Long Hòa, Phú Tân, An Giang
Điện thoại 0938613525
Email nnlanh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội