Thông tin chi tiết:
Nguyễn Phương Nam
Họ và tên Nguyễn Phương Nam
Ngày tháng năm sinh 21/11/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Toán
Trình độ Thạc sĩ Toán
Địa chỉ Long Sơn, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0918944602
Email npnam_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội