Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Nhân
Họ và tên Nguyễn Văn Nhân
Ngày tháng năm sinh 24/10/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Sinh - KTNN
Trình độ Cử nhân SP Sinh học
Địa chỉ Long Thạnh, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0989998914
Email nvnhan_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội