Thông tin chi tiết:
Phạm Quang Duy
Họ và tên Phạm Quang Duy
Ngày tháng năm sinh 07/08/1973
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Ngữ văn
Trình độ Thạc sĩ Ngữ văn
Địa chỉ Long Hưng, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0917091188
Email pqduy_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội