Thông tin chi tiết:
Phạm Thanh Tú
Họ và tên Phạm Thanh Tú
Ngày tháng năm sinh 19/06/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD
Trình độ Cử nhân SP Địa lý
Địa chỉ Long Hòa, Phú Tân, An Giang
Điện thoại 0977010211
Email pttu_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội