Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Chánh
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Chánh
Ngày tháng năm sinh 30/04/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Trung cấp Y
Địa chỉ Long Hưng - Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0917951616
Email ntnchanh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội