🍀|THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH SẮC|🍀

🍀|THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN SINH SẮC|🍀

Có lẽ những người đang làm công tác giáo dục như chúng ta và tất cả các em học sinh đang có rất nhiều cảm xúc trước những ngày chuẩn bị tựu trường của năm nay - một năm học sắp tới với ngày Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt. Hãy tạm gác sự lo lắng lại để nghe thầy Hiệu trưởng của chúng ta nhắn gửi vài ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội