Thông tin chi tiết:
Hồ Minh Kiện
Họ và tên Hồ Minh Kiện
Ngày tháng năm sinh 12/01/1976
Giới tính Nam
Chức vụ Uỷ viên BCH
Trình độ Cử nhân SP Tin học
Địa chỉ Long Hưng, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0916827222
Email hmkien_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết