Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Kim Quyên
Họ và tên Huỳnh Thị Kim Quyên
Ngày tháng năm sinh 02/07/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Uỷ viên BCH
Trình độ Cử nhân SP Toán
Địa chỉ Long Thạnh, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0943126626
Email htkquyen_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết