Thông tin chi tiết:
Khương Đăng Lộc
Họ và tên Khương Đăng Lộc
Ngày tháng năm sinh 08/10/1967
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Chủ tịch CĐCS
Trình độ Cử nhân SP Thể dục thể thao
Địa chỉ Long Sơn, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0942152425
Email kdloc_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết