Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Ngọc Linh
Họ và tên Ngô Thị Ngọc Linh
Ngày tháng năm sinh 07/10/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Uỷ viên BCH
Trình độ Cử nhân SP Lịch Sử
Địa chỉ Long Sơn, Tân Châu, An Giang
Điện thoại 0937252367
Email ntnlinh_c3nguyensinhsactc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thông báo
Thời tiết